PXL-Education

Goed onderwijs, een van de fundamenten van een welvarende maatschappij, steunt op bekwame leraars. Zij zorgen namelijk elke dag opnieuw voor kwaliteitsvol onderwijs. Wie zijn de beste leraren? Stel deze vraag aan leerlingen en je krijgt een duidelijk antwoord: gepassioneerde, creatieve personen met kennis van zaken. Onze competentiegerichte opleidingen leggen hier dan ook de nadruk op. We vormen bekwame leraren die graag naar school komen en bij wie de leerlingen later ook graag naar de les gaan.

Meer informatie

Om je droomjob waar te maken, presenteert ons departement een uitgebreid aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of secundair onderwijs. Maximale keuzemogelijkheden staan centraal opdat elke student zijn talenten op maat kan exploreren. Zo heeft de student voor leraar secundair onderwijs een volledig vrije keuze van 2 onderwijsvakken en toekomstige leraren kleuter- en lager onderwijs genieten van een breed aanbod waarin kennis en didactiek geintegreerd aan bod komen. Voor alle opleidingen is er een ruime waaier aan keuzemodules en worden lessen aangeboden in een mixed learning model: een
combinatie van les op de campus, online leren en authentiek onderwijs.

PXL-Education zet sterk in op stage. Vanaf het eerste jaar sta je voor de klas. Je kan rekenen op intensieve begeleiding en raakt gaandeweg vertrouwd met verschillende soorten scholen. Je kan in het laatste jaar zelfs kiezen voor een volledig jaar werkplekleren in een school. Ook is er de keuze om een buitenlandse stage of studie te doen.

Naast de gewone dagopleidingen bieden we voor kleuteronderwijs ook een online afstandstraject aan en voor lager onderwijs een avondtraject. Voor secundair onderwijs zijn er ook nog specifieke trajecten voor zij-instromers mogelijk. Dit betekent dat als je al een diploma hoger onderwijs bezit of 3 jaar nuttige beroepservaring kan aantonen, je een verkorte educatieve bachelor of een educatief graduaat kan volgen in ons centrum PXL-Education UP.

Ons actief pluralisme garandeert tewerkstellingskansen in alle onderwijsnetten. PXL-studenten zijn gegeerd in zowel het katholieke, gemeenschaps-, provinciale als stedelijke onderwijs.

We leiden leraren niet enkel op voor morgen, maar voor de toekomst. Je raakt dan ook vertrouwd met moderne didactische hulpmiddelen zoals digitale borden en tablets. Levenslang leren is bij ons meer dan een modewoord: tijdens je opleiding

zorgen we ervoor dat je geprikkeld wordt om je te blijven ontwikkelen. Oud-studenten weten het al lang: ook na je afstuderen kan je bij ons terecht zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste inzichten.

Wie het vuur in zich heeft, is en blijft bijzonder welkom bij PXL-Education!